เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่1-6ปีงบประมาณ2561ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียน(16พฤษภาคม2561 ถึงวันที่30มิถุนายน2561จำนวน32วัน)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ราคากลางซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่1-6ปีงบประมาณ2561ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียน(16พฤษภาคม2561 ถึงวันที่30มิถุนายน2561จำนวน32วัน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ