เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 
กิจกรรมน้อมรำลึก 13 ตุลา
 
งาน 13 ตุลา
 
เพลงสรรเสริญพระบารมี อลังการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร
 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10 (พ.ศ.2560)