เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อขอรับบริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 24 เม.ย. 2563 ]107
2 สถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ [ 24 เม.ย. 2563 ]91
3 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 7 ม.ค. 2559 ]311
4 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 7 ม.ค. 2559 ]323