เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อขอรับบริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 24 เม.ย. 2563 ]8
2 สถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ [ 24 เม.ย. 2563 ]1
3 สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ / การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 29 ต.ค. 2561 ]178
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปรามปราบการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 3 พ.ย. 2560 ]197
5 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 7 ม.ค. 2559 ]207
6 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 7 ม.ค. 2559 ]213