เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สัญญาจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำ ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑ ช่วงแยกทางเข้าบ้านนางฉลิมศรี ไวสูงเนิน (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สัญญาจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำ ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑ ช่วงแยกทางเข้าบ้านนางฉลิมศรี ไวสูงเนิน (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ