เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 (นางสาวกาญจนา นารถสูงเนิน)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 (นางสาวกาญจนา นารถสูงเนิน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง