เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 13/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 13/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ