เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เทศบาลตำบลโนนสูง


อุทกภัยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาภัย บริการ รับปัญหาและแก้ไขแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ อาคารโดมสำนักงานเทศบาล อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ส่วนงานเทศบาล หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ ทั่เข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติงาน การออกสำรวจ การให้การช่วยเหลือและการบริการทั่วไปกับผู้ประสบอุทกภัย

2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-09
2024-02-08
2024-02-07