เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 

  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนฯ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง
  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2567
  ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการน้ำอย่างง่ายในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2567
  ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร ผู้สูงวัยสดใส กายใจเบิกบาน ประจำปี 2567
  ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลโนนสูง
  ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสูง ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง
  ลงพื้นที่และร่วมให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้
  ร่วมในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 7

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020
     
     

 
 
 
เทศบาลตำบลโนนสูง 145 ถนนศรีธานี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทร. 044-379270
E- mail: admin@nonsung.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign