เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 

  พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
  ประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตําบลโนนสูง ครั้งที่ 1 ปี 2567
  บูรณาการร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน
  เป็นตัวแทนตำบลโนนสูงรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภาวะฝนแล้ง ปี 2566
  โครงการผู้สูงวัยสดใสกายใจเบิกบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  ประชุมหัวหน้าส่วนฯ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสูง ครั้งที่ 3/2567
  โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020
     
     

 
 
 
เทศบาลตำบลโนนสูง 145 ถนนศรีธานี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทร. 044-379270
E- mail: admin@nonsung.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign