เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 

  เข้าร่วมประชุมรับนโยบาย ตำบลพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ (4+1) โดยเทศบาลตำบลโนนสูงได้รับเลือกให้เป็นตำบลนำร่องของอำเภอโนนสูง
  เทศบาลตำบลโนนสูง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
  นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง เปิดโครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนฯ
  คณะผู้บริหาร ได้เปิดงานและร่วมเป็นเกียรติในโครงการรู้ทันป้องกันโรคมะเร็ง ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดโนนหมัน
  คณะผู้บริหารฯ ร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพตำบลโนนสูง ปี 2566
  รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง เป็นผู้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและวุฒิบัตร กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมแรงงานฯ
  กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. 2566 Big Day #ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020
     
     

 
 
 
เทศบาลตำบลโนนสูง 145 ถนนศรีธานี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทร. 044-379270
E- mail: admin@nonsung.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign