เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 

  ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณอ่างสวนผัก เพื่อวางแผนการบริหารจัดการ ปรับปรุง และจัดสรรพื้นที่สำหรับจัดทำแปลงสาธิต ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลโนนสูง
  ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
  ประชุมสัดส่วนประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับที่ 2 ทบทวนครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2567
  โครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ณ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
  ประชุมการเตรียมความพร้อม โครงการแห่เทียนพรรษาของเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปี 2567
  สำรวจพื้นที่บริเวณอ่างสวนผัก เพื่อวางแผนการบริหารจัดการ ปรับปรุง และจัดสรรพื้นที่สำหรับจัดทำแปลงสาธิต ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลโนนสูง
  ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ในการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับที่ 2 ทบทวนครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2567 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2567

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 





จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020
     
     

 
 
 
เทศบาลตำบลโนนสูง 145 ถนนศรีธานี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทร. 044-379270
E- mail: admin@nonsung.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign