เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 

  พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน U10 และ U12 รายการ Nonsung Pre-Youth Cup
  ร่วมออกกำลังกายและร่วม เดิน-วิ่ง การกุศล เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตำบลโนนสูง
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ครั้งที่ 6/2566 เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567
   ดำเนินการเก็บเครื่องสูบน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำชุมชนสวนผัก
  จัดล็อคพื้นที่จำหน่ายอาหาร/สินค้าของชุมชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลโนนสูง ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการ
  ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลโนนสูง กรณีแทนตำแหน่งคณะกรรมการที่ว่าง ชุมชนแสนสุข

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020
     
     

 
 
 
เทศบาลตำบลโนนสูง 145 ถนนศรีธานี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทร. 044-379270
E- mail: admin@nonsung.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign