เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดต้นเทียนและขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 13 มิ.ย. 2567 ]8
2 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ลด ละ เลิกการบริโภคยาสูบและบุหรี่ [ 30 พ.ค. 2567 ]11
3 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 20 พ.ค. 2567 ]45
4 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 16 พ.ค. 2567 ]16
5 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ต้องทำอย่างไรเมื่อได้รับแจ้งประเมินภาษีที่ดินฯ [ 9 พ.ค. 2567 ]7
6 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เริ่มชำระแล้ว!!! ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สแกนจ่ายได้เลย [ 9 พ.ค. 2567 ]22
7 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]17
8 ประชาสัมพันธ์จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ [ 12 มี.ค. 2567 ]28
9 เทศบาลตำบลโนนสูง ขอเชิญชมและร่วมเชียร์ในการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2567 ณ สวนสาธารณะโนนนา [ 1 มี.ค. 2567 ]19
10 ประชาสัมพันธ์จากจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ทำบุญเมืองนครราชสีมา สร้างบุญใหญ่ ฉลอง 556 ปี ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 06.00 - 09.00 น. ณ อนุสาวรีย์ย่าโม [ 19 ก.พ. 2567 ]14
11 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ก.พ. 2567 ]133
12 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 31 ม.ค. 2567 ]33
13 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน [ 26 ม.ค. 2567 ]152
14 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโนนสูง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]27
15 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 4 ม.ค. 2567 ]9
16 ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานตำนานข้าวและของดีอำเภอโนนสูง ประจำปี 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]33
17 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 27 ธ.ค. 2566 ]189
18 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ [ 30 พ.ย. 2566 ]25
19 ประชาสัมพันธ์จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลุยน้ำย่ำดินโคลน ระวังโรคเมลิออยด์ [ 15 พ.ย. 2566 ]32
20 ประชาสัมพันธ์จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคฉี่หนู [ 15 พ.ย. 2566 ]31
21 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพิ่มเติม [ 15 พ.ย. 2566 ]62
22 เทศบาลตำบลโนนสูง ขอเชิญร่วมงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ สวนสาธารณะสระหนองกลด [ 30 ต.ค. 2566 ]77
23 การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลโนนสูง [ 30 ต.ค. 2566 ]51
24 ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กระบวนการและขั้นตอนในการคัดค้านและการอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 18 ต.ค. 2566 ]56
25 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง [ 12 ต.ค. 2566 ]50
26 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 6 ต.ค. 2566 ]63
27 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศประมูลราคาเช่าทรัพย์สินเทศบาล (ประเภทโต๊ะขายสินค้า) รอบ 2 [ 6 ต.ค. 2566 ]67
28 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานสำรวจ กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและพื้นที่การสำรวจในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง [ 6 ต.ค. 2566 ]50
29 ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Deverlopment Goals (SDGs) ในระดับท้องถิ่น [ 29 ก.ย. 2566 ]58
30 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง [ 22 ก.ย. 2566 ]50
31 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา [ 21 ก.ย. 2566 ]5
32 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศประมูลราคาเช่าทรัพย์สินเทศบาล (ประเภทโต๊ะขายสินค้า) [ 20 ก.ย. 2566 ]58
33 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 12 ก.ย. 2566 ]67
34 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง มาตรการผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน [ 12 ก.ย. 2566 ]57
35 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประชุมประชาคมตำบลโนนสูง [ 7 ก.ย. 2566 ]71
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน6รายการของสำนักปลัดเทศบาลวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2566 ]139
37 เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิก เหล้า ปี 2566 [ 25 ก.ค. 2566 ]55
38 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ค่าปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 19 ก.ค. 2566 ]74
39 ประกาศนโยบาย-มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 12 ก.ค. 2566 ]5
40 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนศาลตาปู่ [ 11 ก.ค. 2566 ]63
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11