เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


โครงการจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดโนนหมัน


วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาล พบปะพี่น้องประชาชน ชุมชนโนนสูง , ชุมชนโนนหมัน , ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง ตามโครงการจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาล เช่น การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน การบริการชำระภาษี ขออนุญาตก่อสร้างบ้าน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบข้อมูลปัญหาของชุมชน ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ณ วัดโนนหมัน

2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-28