เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


คณะผู้บริหารฯ ร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพตำบลโนนสูง ปี 2566


วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นางสาวชัชฎา เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรี , นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ ร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพตำบลโนนสูง ปี 2566 ซึ่งทางศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสูง เป็นผู้ดำเนินงาน โดยได้ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสูง จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้กับแกนนำสุขภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนกระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ใช้บริการเชิงรุกให้กับประชาชนในชุมชนทั้ง 13 ชุมชน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโนนสูง

2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-07
2024-05-03
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-25
2024-04-24