เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


คณะผู้บริหารฯ ร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพตำบลโนนสูง ปี 2566


วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นางสาวชัชฎา เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรี , นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ ร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพตำบลโนนสูง ปี 2566 ซึ่งทางศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสูง เป็นผู้ดำเนินงาน โดยได้ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสูง จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้กับแกนนำสุขภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนกระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ใช้บริการเชิงรุกให้กับประชาชนในชุมชนทั้ง 13 ชุมชน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโนนสูง

2023-05-26
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-22
2023-05-21
2023-05-19
2023-05-11
2023-05-09
2023-05-08
2023-05-03