เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


คณะผู้บริหาร ได้เปิดงานและร่วมเป็นเกียรติในโครงการรู้ทันป้องกันโรคมะเร็ง ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดโนนหมัน


วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นายธันยพัฒน์ วัชรินทร์รัตน์ รองนายกเทศมนตรี , นางสาวชัชฎา เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ได้เปิดงานและร่วมเป็นเกียรติในโครงการรู้ทันป้องกันโรคมะเร็ง ซึ่งทางชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนโนนหมัน เป็นผู้ดำเนินงาน ซึ่งได้ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสูง โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งให้กับแกนนำสุขภาพ และประชาชนทั่วไปในชุมชน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดโนนหมัน

2023-09-18
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-08
2023-09-08