เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนฯ


วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนฯ โดยมี นายสรวิศ เหล่านิล นายอำเภอโนนสูง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลมะค่า

2023-11-19
2023-11-12
2023-11-11
2023-11-09
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-07
2023-11-07
2023-11-07