เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนฯ


วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนฯ โดยมี นายสรวิศ เหล่านิล นายอำเภอโนนสูง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลมะค่า

2023-05-26
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-22
2023-05-21
2023-05-19
2023-05-11
2023-05-09
2023-05-08
2023-05-03