เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง เปิดโครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง เป็นประธานในการเปิดโครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยมี นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนสูง

2023-05-26
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-22
2023-05-21
2023-05-19
2023-05-11
2023-05-09
2023-05-08
2023-05-03