เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลโนนสูง เข้าร่วมการประชุมประชาคมตำบล เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ (โดมแดง) เทศบาลตำบลโนนสูง


วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง, นายธันยพัฒน์ วัชรินทร์รัตน์ รองนายกเทศมนตรี , นางสาวชัชฎา เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรี , นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมประชาคมตำบล เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ (โดมแดง) เทศบาลตำบลโนนสูง

2023-09-18
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-08
2023-09-08