เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลโนนสูง เข้าร่วมการประชุมประชาคมตำบล เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ (โดมแดง) เทศบาลตำบลโนนสูง


วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง, นายธันยพัฒน์ วัชรินทร์รัตน์ รองนายกเทศมนตรี , นางสาวชัชฎา เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรี , นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมประชาคมตำบล เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ (โดมแดง) เทศบาลตำบลโนนสูง

2024-06-17
2024-06-14
2024-06-14
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07