เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลโนนสูง ให้เกียรติร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน และโครงการมอบทุนปัจจัยยากจนสำหรับนักเรียน ประจำปี 2566


วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นางสาวชัชฎา เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรี , นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภา ให้เกียรติร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน และโครงการมอบทุนปัจจัยยากจนสำหรับนักเรียน ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

2023-09-18
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-08
2023-09-08