เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลโนนสูง ลงพื้นที่สำรวจพร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย


วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , สมาชิกสภา และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่สำรวจพร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ราย น.ส.กัลยรัตน์ ปุ่นโพธิ์ บ้านเลขที่ 34 ชุมชนบัว 1 และราย นางวัลภา แย้มกลาง บ้านเลขที่ 12/1 ชุมชนบัว 1

2024-06-17
2024-06-14
2024-06-14
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07