เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลโนนสูง ลงพื้นที่สำรวจพร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย


วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , สมาชิกสภา และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่สำรวจพร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ราย น.ส.กัลยรัตน์ ปุ่นโพธิ์ บ้านเลขที่ 34 ชุมชนบัว 1 และราย นางวัลภา แย้มกลาง บ้านเลขที่ 12/1 ชุมชนบัว 1

2023-09-18
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-08
2023-09-08