เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ประชุมหัวหน้าส่วนฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566


วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการกอง , ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

2024-07-11
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-02
2024-07-01