เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลโนนสูง กรณีแทนตำแหน่งคณะกรรมการที่ว่าง ชุมชนแสนสุข


วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดยนายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลโนนสูง กรณีแทนตำแหน่งคณะกรรมการที่ว่าง ชุมชนแสนสุข จำนวน 1 ราย ณ ศาลาชุมชนแสนสุข

2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-09
2024-02-08
2024-02-07