เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลโนนสูง กรณีแทนตำแหน่งคณะกรรมการที่ว่าง ชุมชนแสนสุข


วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดยนายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลโนนสูง กรณีแทนตำแหน่งคณะกรรมการที่ว่าง ชุมชนแสนสุข จำนวน 1 ราย ณ ศาลาชุมชนแสนสุข

2023-11-19
2023-11-12
2023-11-11
2023-11-09
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-07
2023-11-07
2023-11-07