เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ครั้งที่ 4/2566 ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ได้มอบหมายให้ นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ครั้งที่ 4/2566 ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-09
2024-02-08
2024-02-07