เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ดำเนินการเก็บเครื่องสูบน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำชุมชนสวนผัก


วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย พร้อมทั้งได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการเก็บเครื่องสูบน้ำ เนื่องจากได้กักเก็บน้ำไว้เพียงพอแล้ว บริเวณอ่างเก็บน้ำชุมชนสวนผัก

2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-09
2024-02-08
2024-02-07