เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


จับฉลากล็อคพื้นที่จำหน่ายอาหาร / สินค้า "โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566"


วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับพ่อค้า-แม่ค้า พร้อมทั้งได้มอบหมายให้งานเทศกิจ ดำเนินการงานจับฉลากล็อคพื้นที่จำหน่ายอาหาร / สินค้า "โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566" ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนสูง

2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-09
2024-02-08
2024-02-07