เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


จัดล็อคพื้นที่จำหน่ายอาหาร/สินค้าของชุมชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลโนนสูง ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566


วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภา ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย พร้อมทั้งได้มอบหมายให้กองการศึกษาและงานเทศกิจ ดำเนินการจัดล็อคพื้นที่จำหน่ายอาหาร/สินค้าของชุมชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลโนนสูง ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ สวนสาธารณสระหนองกลด

2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-09
2024-02-08
2024-02-07