เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการ


วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ , หัวหน้าฝ่ายฯ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-09
2024-02-08
2024-02-07