เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ครั้งที่ 6/2566 เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567


วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นางสาวชัชฎา เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ , หัวหน้าฝ่ายฯ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ครั้งที่ 6/2566 เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-09
2024-02-08
2024-02-07