เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินด้านการเกษตรและด้านอื่นๆ ระดับตำบล


วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล , สมาชิกสภา และกองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินด้านการเกษตรและด้านอื่นๆ ระดับตำบล ร่วมกับอำเภอโนนสูง หน่วยงานราชการต่างๆ และชาวบ้านผู้ประสบภัยฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-09
2024-02-08
2024-02-07