เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ตรวจวัดถนนเพื่อก่อสร้าง ในโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร เป็น 4 ช่องทาง เส้นถนน เกษตร-ขามสะแกแสง จนสุดเขตเทศบาลตำบลโนนสูง


วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง และสมาชิกสภา ได้ลงพื้นที่สำรวจ พร้อมทั้งมอบหมายให้กองช่างร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตรวจวัดถนนเพื่อก่อสร้าง ในโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร เป็น 4 ช่องทาง เส้นถนน เกษตร-ขามสะแกแสง จนสุดเขตเทศบาลตำบลโนนสูง

2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-09
2024-02-08
2024-02-07