เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


มอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล,ประถมศึกษา,มัธยมศึกษา จำนวน 139 คน


วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , สมาชิกสภา , ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดฯ ร่วมมอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล,ประถมศึกษา,มัธยมศึกษา จำนวน 139 คน ณ ห้องประชุม อาคารเรียนราชาวดี โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)

2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-09
2024-02-08
2024-02-07