เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


กิจกรรม Kick-Off "ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.5" ของอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ได้มอบหมายให้ นายไพโรจน์ สวามีขัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการกอง พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม Kick-Off "ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.5" ของอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สาธารณสุขอำเภอโนนสูง , สถานีตำรวจภูธรโนนสูง , โรงพยาบาลโนนสูง , เกษตรอำเภอโนนสูง , อสม.อำเภอโนนสูง โดยมี นายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์ นายอำเภอโนนสูง เป็นประธานฯ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโนนสูง

2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-09
2024-02-08
2024-02-07