เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566


วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ได้มอบหมายให้ นายไพโรจน์ สวามีขัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล , สมาชิกสภา พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังและป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมอาคารราชาวดี โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)

2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-09
2024-02-08
2024-02-07