เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นางสาวชัชฎา เต็มปีติกุล , นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล , สมาชิกสภา , รองปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการกอง พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-07
2024-05-03
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-25
2024-04-24