เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ร่วมประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลโนนสูง ประจำเดือนเมษายน 2567 พร้อมทั้งรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์


วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง และสมาชิกสภา เข้าร่วมประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลโนนสูง ประจำเดือนเมษายน 2567 พร้อมทั้งรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมศิลาลักษณ์ โรงพยาบาลโนนสูง

2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-07
2024-05-03
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-25
2024-04-24