เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ประชุมการเตรียมงานและมอบหมายงานตามหน้าที่ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567


วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นางสาวชัชฎา เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรี , นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการกอง , หัวหน้าฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เข้าร่วมประชุมการเตรียมงานและมอบหมายงานตามหน้าที่ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ในวันที่ 13 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-07
2024-05-03
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-25
2024-04-24