เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เทศบาลตำบลโนนสูง เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567


วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นางสาวชัชฎา เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรี , นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นางปราณี วัชระสุขโพธิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล , สมาชิกสภา , พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เทศบาลตำบลโนนสูง เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ อาคารเอนกประสงค์ (โดมแดง) เทศบาลตำบลโนนสูง

2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-07
2024-05-03
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-25
2024-04-24