เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายคู่กับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้ นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายคู่กับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ส่วนราชการ ท้องถิ่นจังหวัด และผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

2024-06-17
2024-06-14
2024-06-14
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07