เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันที่ 25-26 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , สมาชิกสภา , รองปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการกอง , พนักงานและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้บริหาร,คณะครูโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมในโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-07
2024-05-03
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-25
2024-04-24