เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


โครงการผู้สูงวัยสดใสกายใจเบิกบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นางสาวชัชฎา เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรี , นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล , สมาชิกสภา , ผู้อำนวยการกอง และผู้เข้ารับการอบรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรบในโครงการผู้สูงวัยสดใสกายใจเบิกบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดโดยกองสวัสดิการสังคม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนสูง

2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-07
2024-05-03
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-25
2024-04-24