เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ประชุมหัวหน้าส่วนฯ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567


วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นายไพโรจน์ สวามีขัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการกอง , ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนฯ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-07
2024-05-03
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-25
2024-04-24