เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


เป็นตัวแทนตำบลโนนสูงรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภาวะฝนแล้ง ปี 2566


วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง เป็นตัวแทนตำบลโนนสูงรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภาวะฝนแล้ง ปี 2566 ในงานรณรงค์ฟื้นฟูพื้นที่หลังประสบภัยพิบัติ จังหวัดนครราชสีมา และพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2566 พร้อมทั้งร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา , เกษตรจังหวัดนครราชสีมา , ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา , ธกส.จังหวัดนครราชสีมา , ปกครองอำเภอโนนสูง , เกษตรอำเภอโนนสูง , ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา , กำนันผู้ใหญ่บ้าน , หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ และเกษตรกรชาวอำเภอโนนสูง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสูง

2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-07
2024-05-03
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-25
2024-04-24