เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


บูรณาการร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน


วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้ นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล งานเทศกิจและกองสวัสดิการสังคม บูรณาการร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ณ ตลาดนัดวันจันทร์ อำเภอโนนสูง

2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-07
2024-05-03
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-25
2024-04-24