เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตําบลโนนสูง ครั้งที่ 1 ปี 2567


วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล , สมาชิกสภา , รองปลัดเทศบาล , กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตําบลโนนสูง ครั้งที่ 1 ปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-07
2024-05-03
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-25
2024-04-24