เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


กิจกรรม kick-off ปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน (Stop Drug)


วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา08.30 น.เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง และเจ้าหน้าที่เทศบาล พร้อมด้วยหน่วยงานราชการต่างๆ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , อสม.อำเภอโนนสูง เข้าร่วมกิจกรรม kick-off ปฏิบัติการ ”จัดระเบียบสังคม“ ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน (Stop Drug) ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอำเภอโนนสูง โดยมี นายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์ นายอำเภอโนนสูง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโนนสูง

2024-06-17
2024-06-14
2024-06-14
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07