เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ออกปฏิบัติการดับไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนเป็นการเร่งด่วน ณ บริเวณชุมชนสวนผัก


วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 11.30 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมทั้งมอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการนำรถน้ำออกปฏิบัติการดับไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนเป็นการเร่งด่วน ณ บริเวณชุมชนสวนผัก

2024-06-17
2024-06-14
2024-06-14
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07