เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)


วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล , สมาชิกสภา , ผู้อำนวยการกองการศึกษา , ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียน ร่วมในพิธีเปิดประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)

2024-06-17
2024-06-14
2024-06-14
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07