เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
สำนักทะเบียนราษฎร

 

 

 

สำนักทะเบียนราษฎร

 

 
 
 

 

 

นายชำนาญ  มุ่งยุทธกลาง

 

 
ปลัดเทศบาล
นายทะเบียนท้องถิ่นฯ
 
 

 

 

นายศิริพันธ์ ศิริประภา

 

 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 
 

นางสุกัญญา  บรรดาศักดิ์

นายบังเอิญ ม่านกลาง

ว่าง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
 เจ้าพนักงานทะเบียน