เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผู้บริหารเทศบาลร่วมกับพนักงานเทศบาล ร่วมแสดงสัญลักษณ์ร่วมใจต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 26 เม.ย. 2564 ]348
2 การประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าฯ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ [ 5 ก.พ. 2564 ]341
3 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ [ 29 ม.ค. 2564 ]335
4 กิจกรรมเคารพธงชาติ ในการเสริมสร้างจิตสำนึกการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ [ 14 ม.ค. 2564 ]348