เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 [ 22 ก.พ. 2565 ]390
2 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อขอรับบริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 24 เม.ย. 2563 ]353
3 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 7 ม.ค. 2559 ]351
4 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 7 ม.ค. 2559 ]345