เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับการบริการเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปี 2565 [ 19 เม.ย. 2566 ]66
2 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานทะเบียนและบัตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]155
3 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานทะเบียนและบัตร ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 [ 16 ก.พ. 2565 ]107
4 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานทะเบียนและบัตร ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 [ 12 ม.ค. 2565 ]106
5 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานทะเบียนและบัตร ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]143
6 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานทะเบียนและบัตร ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 [ 17 พ.ย. 2564 ]101
7 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานทะเบียนและบัตร ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]146
8 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานทะเบียนและบัตร ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 [ 14 ก.ย. 2564 ]100
9 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานทะเบียนและบัตร ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]138
10 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานทะเบียนและบัตร ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 [ 13 ก.ค. 2564 ]99
11 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานทะเบียนและบัตร ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]142
12 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานทะเบียนและบัตร ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 [ 26 พ.ค. 2564 ]105
13 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานทะเบียนและบัตร ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]100
14 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานทะเบียนและบัตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]102
15 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานทะเบียนและบัตร ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]103