เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขครั้งที่ 1-2567 [ 14 ก.พ. 2567 ]2
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]16
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับเต็ม) [ 13 พ.ย. 2566 ]0
4 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 17 ต.ค. 2566 ]24
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 พ.ย. 2565 ]106
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 พ.ย. 2564 ]338
7 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 พ.ย. 2564 ]321
8 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๓ ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๔-มิถุนายน ๒๕๖๔ [ 3 ส.ค. 2564 ]331
9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]325
10 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]362
11 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]316
12 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]319
13 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องให้ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 9 ต.ค. 2561 ]331
14 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 318/2560เรื่องให้ใช้แผนดำเนินงานบัญชีครุภัณฑ์ แบบผด.02/1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 ธ.ค. 2560 ]323
15 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 194/2560 เรื่องให้ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]320
16 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่123/2560เรื่องให้ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560เพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) [ 11 ส.ค. 2560 ]306
17 แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 24 ธ.ค. 2558 ]318
18 แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 ส่วนที่ 2 [ 24 ธ.ค. 2558 ]322