เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขครั้งที่ 5-2567 [ 5 ก.ค. 2567 ]1
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขครั้งที่ 4-2567 [ 24 พ.ค. 2567 ]4
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขครั้งที่ 3-2567 [ 17 พ.ค. 2567 ]5
4 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) [ 27 มี.ค. 2567 ]27
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไข ครั้งที่ 2-2567 [ 18 มี.ค. 2567 ]14
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) [ 28 ก.พ. 2567 ]17
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขครั้งที่ 1-2567 [ 14 ก.พ. 2567 ]25
8 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]27
9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับเต็ม) [ 13 พ.ย. 2566 ]27
10 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 17 ต.ค. 2566 ]31
11 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 พ.ย. 2565 ]122
12 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 พ.ย. 2564 ]349
13 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 พ.ย. 2564 ]333
14 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๓ ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๔-มิถุนายน ๒๕๖๔ [ 3 ส.ค. 2564 ]340
15 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]335
16 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]374
17 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]327
18 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]331
19 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องให้ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 9 ต.ค. 2561 ]348
20 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 318/2560เรื่องให้ใช้แผนดำเนินงานบัญชีครุภัณฑ์ แบบผด.02/1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 ธ.ค. 2560 ]333
21 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 194/2560 เรื่องให้ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]334
22 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่123/2560เรื่องให้ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560เพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) [ 11 ส.ค. 2560 ]317
23 แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 24 ธ.ค. 2558 ]330
24 แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 ส่วนที่ 2 [ 24 ธ.ค. 2558 ]333