เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
o24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) [ 29 ก.ย. 2566 ]1
2 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ และ รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]73
3 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ และประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]44